2016

♥ 07.16(Sat)-17(Sun)
以家庭為中心-作息本位模式應用研討會

辦理地點:國立臺北教育大學
                         藝術館國際會議廳M405
講  師:黃靄雯、廖華芳、孫世恆、楊美華

————————————————————-

♥ 03.13(Sun) 

以家庭為中心作息本位工作坊

辦理日期:105年3月13日(星期日)
上午9:00~16:40
辦理地點:國立師範大學
                         進修推廣學院 2樓視聽教室
講  師:黃靄雯、孫世恆、廖華芳、蘇慧菁

廣告